3.11.2007 – Maturitný večierok, scénka Čierna kronika

Maturanti, držiac v pokľaku sviecu boli predstavovaní krátkou charakteristikou a vyhlásili po nich pátranie.

Kristínke jedinej , pritom, ako sa zasmiala, zhasla svieca.